Sekretess


Besiktningsprotokollet är en offentlig handling Besiktningsprotokoll från en lagstadgad besiktning är en offentlig handling och MBV har därmed skyldigheter att lämna ut detta vid förfrågan. Om du har tillgång till registreringsnumret kan du alltid efterfråga ett protokoll hos MBV.

MBV för inga noteringar om vilka protokoll som efterfrågats eller av vem eller för vilket ändamål. Information om fordonet, utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet, som är en offentlig handling, lämnas ej ut till annan än ägaren av fordonet eller ägarens ombud. För utomstående som önskar information om en viss besiktning är det endast protokollet, och i vissa fall eventuella intyg, som är offentliga handlingar. Allt därutöver hålls mellan MBV och kunden

Konfidentiell information


När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att MBV kan eller ska frisläppa konfidentiell information, ska uppdragsgivaren eller berörd person meddelas om vilken information som lämnas, om detta inte är förbjudet enligt lag.